Kinh doanh1: 0969 198 892
Kinh doanh2: 094 618 5592
Kỹ thuật1: 0969198892
Kỹ thuật2: 0853467558
13 TH 05
Dự án Ngay từ ngày đầu mới thành lập, Công ty CPDV Bảo vệ Chuyên nghiệp Tâm Tín đã xác định khâu huấn luyện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên bảo vệ là công tác cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng dịch vụ của công ty.